permohonan baru kereta individu

Pembelian Kereta Proton Tentera

Pembelian Kereta Proton untuk Tentera ini adalah satu platform mudah bagi kakitangan kerajaan kususnya Tentera. Anda tidak perlu ke Showrrom. Permohonan Secara Online, Mudah, Cepat & Selesa Dokumen yang diperlukan:

Permohonan Individu

Permohonan Baru Kereta Proton untuk individu ini adalah meggunakan satu nama ataupun menggunakan dua nama iaitu bersama penjamin, mengikut kelayakkan jika penama sebagai pemohon tidak mencukupi syarat-syarat agensi kewangan (Bank), maka permohonan baru kereta Proton ini memerlukan dua nama sebagai Penjamin bagi mengukuhkan lagi permohonan baru kereta Proton ini Dokumen yang diperlukan Jika Berkerja Swasta …

Permohonan Individu Read More »